Gizlilik Bildirimi


Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gizlilik Politikası

Almesan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Almesan Alüminyum”), işbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) ile http://www.almesan.com.tr/ adresli web sitesi (“Web Sitesi”)’nin kullanım koşulları konusunda; Web Sitesi’ne bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızın, Web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kuruluş niteliğindeki Web Sitesi kullanıcıları (“Kullanıcı”)’nı bilgilendirmek suretiyle ilke olarak Kullanıcı ‘ya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası tahtında aşağıdaki koşullar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın anılan tüm koşulları ve halin icabı ilgili hususları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

 1. Fikri Mülkiyet

Web Sitesi’nde yer alan marka, tasarım, metin, bilgi, ses, şekil, resim, haber, fiyat, çizim, görüntü, içerik, logo, görseller, yazılımlar, bültenler ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlantılı her türlü fikri mülkiyet ve/veya telif konusu haklar (“Web Bilgi”) aksi belirtilmediği takdirde Almesan Alüminyum’a aittir. Web Bilgi’nin, Almesan Alüminyum’un önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın Kullanıcı tarafından kullanımı yasak olup, aksi takdirde Kullanıcı’nın cezai sorumluluğu doğar.

 1. İçerik ve Güvenlik

Web Bilgi’ler yalnızca Kullanıcı’yı bilgilendirme amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergisel, muhasebesel ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. Bu nedenle Kullanıcı’nın, Web Sitesi’nde bulunan herhangi bir Web Bilgi’ye güvenerek işlem yapması Almesan Alüminyum tarafından tavsiye edilmemektedir.

Kullanıcı’nın, Almesan Alüminyum’un yazılı izni olmaksızın Web Bilgi’yi kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, Web Bilgi’nin kopyalanması, aktarılması, çoğaltılması, yayınlanması, depolanması, teşhiri, değiştirilmesi, tahrifatı ticari amaçla elde bulundurulması, kiralanması, alt lisansla kullandırılması, dağıtılması ve/veya satılması yasaktır.

Almesan Alüminyum, Web Sitesi’nin içeriğini, yayımladığı hüküm ve şartları önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Almesan Alüminyum, Web Bilgi’nin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması için azami gayreti göstermektedir.

Gizlilik Politikası üzerinde yapılan değişikliklerden sonra Web Sitesi’nin kullanımına Kullanıcı tarafından devam edilmesi, Gizlilik Politikası’na ilişkin değişikliklerin kabul edildiğinin taahhüdüdür. Ancak, Almesan Alüminyum, Web Sitesi’nde bulunan Web Bilgi’nin doğruluğunu, kesinliğini, güncelliğini garanti etmemektedir.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Web Sitesi’nde yer alan Web Bilgi’nin güncellenmemesi, güncellenmesinde gecikme, Web Bilgi’de muhtemel bir yanlışlık, eksiklik ve/veya değişiklik sebebiyle Almesan Alüminyum’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakta ve ilgili hususlar Almesan Alüminyum’u hiçbir yükümlülük altına sokmamaktadır.

Web Sitesi’nin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkan masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Almesan Alüminyum ve bu şirketin yönetim organında bulunan ya da bu şirkette yönetici sıfatını haiz gerçek ya da tüzel kişiler hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.

Web Bilgi’nin bilgilendirme amaçlı olması dolayısıyla Kullanıcı, Web Bilgi’ye dayanarak yaptığı işlemlerden doğan ve/veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı Almesan Alüminyum’u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacak, bu sebeple zarara uğradığını iddia etmeyecektir.

 1. Diğer Sitelere Bağlantılar

Almesan Alüminyum’un Web Sitesi’ndeki bağlantılar, reklamlar, linkler Kullanıcı’yı Almesan Alüminyum ağının dışında başka bir web sitesine yönlendirebilir. Almesan Alüminyum, bu web sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Almesan Alüminyum, bu web sitelerine erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir tazminattan, zarardan, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

 1. Online Ticaret

Web Sitesi online-çevrimiçi ortamda Almesan Alüminyum tarafından sunulan değişik türde mal ve hizmet satın alma imkânı sunabilir. Kullanıcı, Web Sitesi’nde mal ve hizmet satın almak için sipariş vermek istediğinde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak, gerekli kişisel bilgilerini; adını, soyadını, telefon numarasını, kredi kartı bilgilerini, elektronik posta adresini ve siparişin teslim edileceği adresi bildirebilir.

Kullanıcı, Web Sitesi’nin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirilmesi sonucu, üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya üçüncü şahıslara kişisel bilgilerini ve hesap bilgilerini verirken bu tür bilgilerin Almesan Alüminyum tarafından değil, söz konusu üçüncü şahıslar tarafından alındığını ve bu hususlarda Almesan Alüminyum’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını önceden kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı, Web Sitesi’nden veya bu Web Sitesi’nin erişim sunduğu veya link verdiği diğer web sitelerinden yapacağı üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan, Almesan Alüminyum veya çalışanlarını, müdürlerini, yöneticilerini, acentelerini, sırasıyla haleflerini ve yerine geçenleri sorumlu tutamayacak ve bu kişilere karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

 1. Çerez (Cookie)

İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web Sitesi’nde kullanılan çerezler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. Almesan Alüminyum, çerezler aracılığıyla Web Sitesi’nin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için Web Sitesi’nin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılamayacak ve/veya paylaşılamayacaktır.

Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının Kullanıcı’yı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin Web Sitesi’nin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

 1. Kişisel Bilgiler ve Erişim

Kullanıcı’nın Web Sitesi aracılığı ile paylaşmış olduğu isim, e-mail adresi, faks numarası veya posta adresi gibi kişisel bilgileri Almesan Alüminyum bünyesinde tamamen gizli tutulmakta ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

Almesan Alüminyum ilgili kişisel bilgileri (i) basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, (ii) elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, (iii) işe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır.

Almesan Alüminyum, ilgili kişisel bilgileri ancak aşağıda belirtilen durumlarda açıklayabilecektir:

 1. Kullanıcı’nın, kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması konusunda izni var ise,
 2. Almesan Alüminyum’un kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
 3. Kullanıcı’nın, Almesan Alüminyum’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya Kullanıcı ‘ya sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,
 4. Kullanıcı ‘ya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,
 5. Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.
 1. Ürünler ve Hizmetler Hakkında Bilgi

Web Sitesi’nde yer alan Web Bilgi’ler, belirli bazı ülkeler ya da bölgelerde pazarda bulunmayan veya farklı bir marka ismi ile bulunan ya da ülkeden ülkeye değişmek üzere farklı yasal düzenlemelere ve koşullara tabi olan Almesan Alüminyum ürünleri, programları ve hizmetlerine dolaylı ya da dolaysız olarak yapılan referanslar içerebilir. Bu tür referanslar, Almesan Alüminyum açısından bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin ülkenizde/bölgenizde satılacağı anlamına gelmemektedir.

 1. İstekler ve Sorularınız

Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresinin sona ermesi veya Almesan Alüminyum’un artık gereksiniminin kalmaması halinde Almesan Alüminyum tarafından silinecektir. Ancak, Kullanıcı istediği zaman kendisine ait bilgilerin silinmesini talep edebilir. Ayrıca Kullanıcı, istediği zaman kişisel bilgilerinin kullanımına ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatini geri çekebilir. Kullanıcı, bu tür durumlarda ya da diğer tüm soruları konusunda elektronik posta yoluyla Almesan Alüminyum’a danışabilecektir. Kullanıcı ’ya ait bilgilerin saklanması ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorular için yine aynı yöntemle Almesan Alüminyum ile temasa geçilebilecektir. Almesan Alüminyum, Kullanıcı’nın dileklerine yanıt vermek için elinden gelen azami gayreti gösterecektir.

 1. Sair Hükümler

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Kullanıcı Web Sitesi’ni kullanmakla, gizlilik politikasına bağlı olacağını kabul etmektedir. İşbu gizlilik politikası Kullanıcı tarafından kabul edilmemişse, lütfen Web Sitesi’ni kullanmayınız.

İşbu Web Sitesi üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi Almesan Alüminyum’a aittir.